Contributing

Wat is kort middellang en lang verzuim?

Wat is kort middellang en lang verzuim?

13 Kunt u mij informeren over de juiste definities m.b.t. kort, middellang en lang verzuim? Vooralsnog hanteren wij deze als volgt: <7 dagen = kort, < 42 dagen = middellang > 42 dagen = lang.

Wat is een normale Meldingsfrequentie?

De ziekmeldingsfrequentie (ZMF) is het gemiddeld aantal keer dat een werknemer zich per jaar ziekmeldt. Dit cijfer ligt gemiddeld in Nederland tussen de 1 en de 1,5. Bedrijf A heeft een meldingsfrequentie van 1,89. Dit duidt op een te lage verzuimdrempel: werknemers melden zich te gemakkelijk ziek.

Wat is een goed verzuimpercentage?

Een paar normale cijfers Cijfers van TNO geven aan dat de gemiddelde Nederlandse werknemer zich 1,2 keer per jaar ziek meldt. Gemiddeld duurt zo’n ziekte periode 6,8 dagen. Die gemiddelde duur van bijna 7 dagen kent echter een forse spreiding. Het overgrote deel, zo’n 80%, van de verzuimgevallen, is kort verzuim.

Hoe analyseer je verzuimcijfers?

De volgende factoren zijn bruikbaar om verzuimcijfers te analyseren:

  • relatie met werkloosheid (daling werkloosheid is stijging ziekteverzuim)
  • geslacht (vrouwen vaker en langer ziek dan mannen)
  • burgerlijke staat (ongehuwden het kortst ziek, weduwen/weduwnaars het langst, gescheiden het vaakst)

Wat is kort en lang verzuim?

Kort verzuim gaat om een ziekmelding korter dan 13 weken. Lang verzuim is verzuim met een duur van meer dan 13 weken.

Wat is een verzuimpercentage?

Verzuimpercentages geven aan hoeveel procent van de tijd verloren is gegaan door ziekte binnen je organisatie. Het totaal aantal verzuimde dagen in een periode is de optelling van alle ziektedagen en gedeeltelijk ziekte dagen in een periode * de FTE van een medewerker.

Wat zegt de meldingsfrequentie verzuim?

De meldingsfrequentie of verzuimfrequentie geeft aan hoe vaak medewerkers gemiddeld verzuimen. Is de meldingsfrequentie hoog, dan is – uitzonderingen daargelaten – daaruit af te leiden dat de leidinggevende veel ruimte geeft om te verzuimen en dat de medewerkers daar gebruik van maken.

Wat zegt het ziekteverzuimpercentage?

Verzuimpercentages geven aan hoeveel procent van de tijd verloren is gegaan door ziekte binnen je organisatie. Heeft u een hoog percentage dan kan het liggen aan een of twee medewerkers die langdurig ziek zijn, een griepgolf, echter het kan ook liggen aan ontevredenheid binnen uw organisatie.

Wat is een acceptabel ziekteverzuimpercentage?

Ziekteverzuimpercentage 4,5% in 2019 in Nederland bedroeg 4,5% in 2019. Vrouwen verzuimden in dat jaar gemiddeld iets meer dan mannen: gemiddeld 5,3 dagen per 100 werkdagen in een jaar tegen 3,7 dagen door mannen.

Hoe stel je een Verzuimvenster op?

Hoe werkt het Verzuimvenster? Verzuim Onder Controle genereert een venster met vier (4) kwadranten. Het verzuimpercentage en de meldingsfrequentie worden tegen elkaar afgezet. De meldingsfrequentie staat op de X-as en het verzuimpercentage op de Y-as.

Wat is een Verzuimrapportage?

Met een verzuimanalyse krijgt u antwoord op de volgende vragen: Wat zijn de risicogroepen binnen mijn bedrijf? Welke factoren beïnvloeden het verzuim? Wat is de kans dat kort verzuim uitmondt in lang verzuim bij ziekmelding?

Wat wordt verstaan onder verzuim?

Verzuim houdt in dat een werknemer niet op het werk verschijnt en hiervoor ‘ziekte’ als reden opgeeft. Een ziekmelding kan voor een korte periode zijn, bijvoorbeeld vanwege griep of migraine, maar kan ook langer duren.