Contributing

Welk Screeningsprofiel kinderopvang?

Welk Screeningsprofiel kinderopvang?

Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) Alle medewerkers van de kinderopvang moeten in het bezit zijn van een VOG Particulieren met screeningsprofiel 84 (zorgdragen voor minderjarigen) of 86 (werkzaam in de kinderopvang).

Waar moet een VOG aan voldoen?

VOG vereist De VOG Natuurlijke Personen (NP) die u gebruikt voor de inschrijving in het Personenregister kinderopvang mag niet ouder zijn dan 2 maanden. En de VOG moet zijn afgegeven op de functieaspecten 84 (zorgdragen voor minderjarigen) en/of 86 (werkzaam in de kinderopvang).

Kan ik zelf een VOG aanvragen?

VOG aanvragen U kunt een VOG op de volgende manieren aanvragen: Digitaal bij Justis. Rechtstreeks bij Justis (via e-mail). Staat u niet ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP)?

Waarom VOG kinderopvang?

De kinderopvang moet een gezonde en vooral veilige omgeving zijn voor opgroeiende kinderen. Daarom is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor werk in de kinderopvang wettelijk verplicht en screent Justis medewerkers in de kinderopvang continu.

Wie betaald VOG kinderopvang?

De kosten voor de aanvraag van een Verklaring Omtrent Gedrag voor pedagogisch medewerkers, gastouders en hun huisgenoten worden niet vergoed door de overheid. Organisaties zullen zelf de kosten van 30 euro per VOG-aanvraag moeten betalen.

Hoelang VOG geldig kinderopvang?

Iedereen die regelmatig op opvanglocatie van kinderen komt of hier woont, moet ingeschreven staan in het Personenregister Kinderopvang. Voor de inschrijving in het Personenregister Kinderopvang is een VOG nodig. Deze Verklaring Omtrent het Gedrag mag niet ouder zijn dan twee maanden.

Wat wordt er gecontroleerd bij een VOG?

Als u een VOG heeft aangevraagd, kijkt Dienst Justis in het Justitieel Documentatiesysteem of u een strafbaar feit heeft gepleegd. Ze gaan kijken of u in aanraking bent gekomen met de Politie of Justitie. Ze kijken of u een strafblad heeft. Ook kunnen strafbare feiten uit andere landen bekeken worden.

Hoe weet je of je een VOG krijgt?

Op www.watdevog.nl kunt u aangeven op welke manier u in aanraking bent gekomen met Justitie om te kijken of u nog in aanmerking komt voor een VOG of niet.

Hoe vraag je als werkgever een VOG aan?

Een digitale VOG-aanvraag start bij u als werkgever: u zet de VOG-aanvraag online klaar voor uw werknemer. Vervolgens gaat er (automatisch) een e-mail de naar de werknemer van wie u de VOG wilt hebben. Uw werknemer hoeft nog alleen zijn of haar gegevens te controleren en de VOG-aanvraag online te betalen.

Hoe vraag ik een VOG aan als ik in het buitenland woon?

Hoe u een VOG kunt aanvragen hangt af van uw situatie.

  • Woont u in het buitenland? Dan vraagt u een VOG aan bij Dienst Justis. De ambassade of het consulaat geeft geen VOG af.
  • Woont u nog in Nederland? Dan kunt u ook een VOG aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Waarom VOG nodig?

Een VOG is in verschillende gevallen nodig. Bijvoorbeeld voor het vervullen van een functie waarin u werkt met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen. Uw (toekomstige) werkgever kan dan vragen om een VOG.

Hoeveel betaal je voor een VOG?

De kosten voor een digitale VOG aanvraag via Justis bedragen €33,85.