Contributing

Wat zijn achterstallen belastingen?

Wat zijn achterstallen belastingen?

Achterstallen worden inderdaad voordelig belast, zij het wel niet volledig. Dit deel wordt namelijk uit uw gewone beroepsinkomsten gehaald en wordt belast tegen de gemiddelde aanslagvoet die van toepassing is op het geheel van uw andere belastbare inkomsten. Dit is dus in principe bijna altijd voordeliger.

Wat is code 1287?

Bijzondere bijdrage sociale zekerheid : Dit is een soort bijkomende belasting die sinds 1995 van toepassing is op alle loontrekkenden. Het jaarbedrag staat op de fiche naast de code 287 en moet op het aangifteformulier vermeld worden naast de code 1287 (2287).

Wat is code 1010?

Een inkomend signaal voor bijvoorbeeld digitale televisie en een uitgaand signaal om te kunnen communiceren met ons netwerk. Foutcode 1010 betekent dat het uitgaande signaal geblokkeerd wordt of dat het signaal zo erg verstoord wordt dat het niet aankomt in ons netwerk.

Wat is code 1271 personenbelasting?

Sociale uitkeringen die je als zelfstandige genoot en die werden uitbetaald door je sociaal verzekeringsfonds, moeten in de regel worden aangegeven in deel 1 van de belastingaangifte, in Vak IV, code 1271/2271. Je geeft die uitkeringen dus steeds aan in deel 1, Vak IV, code 1271/2271 van je belastingaangifte.

Hoe wordt achterstallig pensioen belast?

Het wordt verrekend in je belastingaanslag. Het is mogelijk dat je naast belastingen ook een ZIV-bijdrage (ziekte- en invaliditeitsverzekering) van 3,55 % en een solidariteitsbijdrage van maximum 2 % moet betalen op je pensioen. Het is ook mogelijk dat je als gepensioneerde helemaal geen belastingen moet betalen.

Wat is een achterstal?

Restant, Fr., overig, overgebleven, achterlijk; ook achterstallige schuldenaar; poste restante, zie Poste. Indien een crediteur afspraken gemaakt heeft met een debiteur over de betaling van een schuld in termijnen, die niet worden nagekomen, is er sprake van een achterstallige betaling. …

Wat is code 1090 personenbelasting?

1090 verwijst naar een gelijkstelling van wettelijk samenwonenden met gehuwden/gemeenschappelijke aanslag.

Wat is code 1269 personenbelasting?

Aanvullende ziekte- of invaliditeitsuitkeringen worden aangegeven in hetzelfde vak, maar dan onder code 1269-89 / 2269-59.

Wat is code 1290 personenbelasting?

Ben je statutair? Dan staat er onder rubriek 24 van je fiscale fiche ‘Ja’ vermeld. Bij contractuele personeelsleden staat hier ‘Nee’. Je moet dit invullen onder code 1290-68 (of code 2290-38 partner) van je belastingaangifte.

Welke belastingen op pensioen?

Periodiek pensioen

Inkomensschijf Tarief belasting
Schijf 1 Van 0,01 euro tot 13.440 euro 25 %
Schijf 2 Van 13.440 euro tot 23.720 euro 40 %
Schijf 3 Van 23.720 euro tot 41.060 euro 45 %
Schijf 4 Meer dan 41.060 euro 50 %

Hoe wordt een verbrekingsvergoeding belast?

“De opzeggingsvergoeding wordt beschouwd als belastbaar beroepsinkomen. Je betaalt er dus 13,07 procent socialezekerheidsbijdragen op. “Het wordt bovendien afzonderlijk belast aan de gemiddelde aanslagvoet van het geheel van belastbare inkomsten van het voorgaande jaar waarin je gewoon in dienst was.