Helpful tips

Wat mag ik verbouwen aan een rijksmonument?

Wat mag ik verbouwen aan een rijksmonument?

Monumenten en vergunningsvrij bouwen

  • Gewoon onderhoud, waarbij vormgeving, detaillering en profilering niet wijzigen.
  • Bovendien: bij Rijksmonumenten alleen vergunningsvrij als ook de kleur en het materiaal niet wijzigt!
  • Inpandige wijzigingen van onderdelen zonder monumentale waarde.

Wat mag wel en niet bij een rijksmonument?

In de Wabo staat in de basis opgesteld dat er altijd een vergunning nodig is voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in een ander opzicht wijzigen van een Rijksmonument (artikel 2.1, lid f). Er zijn echter gevallen waarbij je wel vergunningsvrij mag bouwen.

Wat mag je doen aan een gemeentelijk monument?

Wijzigen, verbouwen of restaureren? Raadpleeg voor het wijzigen, verbouwen of restaureren van uw monument altijd eerst uw gemeente. Net als bij het aanpassen van een rijksmonument, heeft u ook voor een gemeentelijk monument in veel gevallen een Omgevingsvergunning nodig.

Wat is een rijksmonument?

Een rijksmonument is een monument dat van nationaal belang is. Dit kan komen door bijvoorbeeld een grote cultuurhistorische- of wetenschappelijke waarde.

Wat kost Monumentenglas?

Monumentenglas prijs per m2 De dikte van het glas varieert namelijk van 3 tot 10 mm. Voor enkel monumentenglas van slechts een aantal millimeter dik liggen de kosten rond de €50 à €60 per m². Kies je voor dubbel monumentenglas dan ligt de prijs tussen de €220 en €250 per m².

Hoe weet ik of een pand monumentaal is?

Ga naar amsterdam.nl/monumenten. Voer een adres in om na te gaan of een pand een rijks- of gemeentelijk monument is. In het Rijksmonumentenregister staan alle rijksmonumenten. Ook hier kunt u op adres zoeken.

Hoe weet ik of een woning een monument is?

Een pand is een monument als het op de monumentenlijst staat: “Op een monumentenlijst staan cultuurhistorisch waardevolle panden en objecten die beschermd zijn. Doel van deze bescherming is om dit erfgoed voor toekomstige generaties te behouden.

Wat betekent het als je huis een monument is?

Wonen in een monument Monumenten worden veelal bewoond door mensen die historisch erfgoed een warm hart toedragen en die er met veel toewijding voor zorgen dat het pand er goed uit blijft zien. Vaak zijn het ook mensen met twee rechterhanden, want gezien het extra onderhoud is dat gewoon praktisch.

Is een gebouw een monument?

Cultureel Erfgoed Het cultuurhistorische belang van gebouwde monumenten kent vijf aspecten. Bij elkaar bepalen deze de cultuurhistorische waarde van het monument. Dat geldt voor ieder soort monument, of het een kerk, molen, woonhuis of boerderij is. De kern van het monument is uiteraard het gebouw.