Other

Wat is een licht verstandelijke beperking bij volwassenen?

Wat is een licht verstandelijke beperking bij volwassenen?

Mensen met een LVB hebben problemen met (abstract) denken, het oplossen van problemen en met leren. Daarnaast hebben zij vaak moeite met het begrijpen van taal en met verschillende sociale en praktische vaardigheden. Aan het uiterlijk is meestal niet te zien dat mensen licht verstandelijk beperkt zijn.

Wat kan iemand met een licht verstandelijke beperking?

Een kind of jongere met een licht verstandelijke beperking denkt minder snel dan een leeftijdgenoot die normaal begaafd is. Omdat het denken en leren minder goed gaat noemt men kinderen met een licht verstandelijk beperking ook wel “moeilijk lerende kinderen”. …

Welke verstandelijke beperkingen zijn er?

Er zijn grote verschillen tussen mensen met een verstandelijke beperking. Daarom maken we onderscheid tussen mensen met lichte, matige, ernstige en diepe verstandelijke beperking.

Welke problemen ervaren veel ouderen met een verstandelijke beperking?

Ouderen met Down syndroom hebben een verhoogde kans op een vroeg optreden van leeftijdsgebonden visus- en gehoorstoornissen, epilepsie, en Alzheimer-dementie. Hun levensverwachting is in het algemeen zo’n 10 tot 20 jaar korter dan die van de groep mensen met een verstandelijke handicap in het algemeen.

Hoe vaak komt een licht verstandelijke beperking voor?

Ongeveer 370.000 mensen hebben een licht verstandelijke beperking (IQIQIntelligentie quotiënt tussen 50 en 70) (Woittiez et al., 2019).

Heb ik een verstandelijke beperking?

Iemand met een verstandelijke beperking heeft een IQ van maximaal 75. Als je een verstandelijke beperking hebt, denk je minder snel dan leeftijdsgenoten. Ook vind je het lastig om dingen te begrijpen. Vaak heb je ondersteuning nodig met wonen, op school, op je werk en in contact maken met andere mensen.

Hoe ontstaat een licht verstandelijke beperking?

Een lvb kan ontstaan door verschillende biologische factoren, zoals een genetische afwijking, ziekte van de moeder tijdens de zwangerschap, en blootstelling aan giftige stoffen als alcohol, drugs en medicijnen tijdens de zwangerschap.

Hoe herken ik mensen met een lichte verstandelijke beperking?

Hoe herken je een LVB? Mensen met een LVB hebben een beperkt zelfvertrouwen en laag zelfbeeld. Cliënten met een LVB kunnen zich vaak heel goed presenteren en zijn verbaal sterk wanneer zij aankloppen bij professionele hulpverlening. De beperking wordt daardoor niet altijd gezien, stellen gedragsdeskundigen.

Hoe oud worden mensen met een verstandelijke beperking?

Gemiddeld is dat bij iemand met matige verstandelijke beperkingen vanaf 50 jaar. Voor mensen met het syndroom van Down en mensen met (zeer) ernstige verstandelijke beperkingen vanaf 40 jaar. Bij mensen met lichte verstandelijke beperkingen rond de leeftijd van 65.

Welke gezondheidsrisico’s en ziektebeelden komen vaak voor bij oudere cliënten met een verstandelijke beperking?

Risicofactoren voor het krijgen van hart- en vaatziekten zijn bijvoorbeeld roken, het hebben van een hoge bloeddruk, diabetes mellitus en overgewicht. Vooral oudere vrouwen en mensen met een licht verstandelijke beperking hebben meer kans op deze risicofactoren.

Wat is de schatting van het aantal personen met een licht verstandelijke beperking LVB in Nederland?

Deze aandelen van de bevolking naar IQ vormen het uitgangspunt van onze schatting van het aantal LVB’ers. Het gaat dan in Nederland in 2018 om 370.000 mensen met een IQ 50-70 en 2,3 miljoen mensen met een IQ 70-85.