Q&A

Komplikasyon ne anlama gelir?

Komplikasyon ne anlama gelir?

Komplikasyon, bir hastalık varken yeni bir hastalığın veya sorunun eklenmesi. İlave sorun-hastalık, hastalığın kendisine, yapılan ilaç tedavisine ya da cerrahisine (ameliyat) bağlı gelişmiştir. Yani komplikasyon iatrojenik (insan-doktor) eliyle de olabilir.

Tıp dilinde komplikasyon ne demek?

Tıbbi anlamda ‘komplikasyon’ terimi, bir rahatsızlığın, hastalığın veya tıbbi tedavi işleminin ön görülebilen istenmeyen etkileridir. Komplikasyonlar bir hastalığın gidişatını kötü yönde etkiler.

Akciğerde komplikasyon ne demek?

Bu komplikasyon, akciğerdeki hava yollarının tıkanması ya da hava yolunun dışarıdan bir basıya maruz kalması sonucu oluşur. Tıkanma kaynaklı atelektazinin başlıca nedenleri arasında büyük ameliyatlar, aşırı mukus, solunum yoluna yabancı madde girmesi ve akciğerdeki hava yollarında görülen tümörler yer alır.

Komplike etki nedir?

sıf. (Fr. compliqué < Lat.) Kendisini meydana getiren unsur veya parçaların çokluğu, çeşitliliği ve birbirlerine karşı olan etkileri sebebiyle güç anlaşılır durumda olan, çözülmesi, tahlil edilmesi zor, karmaşık, girift.

Cerrahi komplikasyonlar ne demek?

Komplikasyon, cerrahi bir operasyon ya da uygulama esnasında ortaya çıkan, kendi içinde kusursuzca oluşan, öngörülebilse dahi önlemenin mümkün olmadığı, hasar verici sonuç ya da kabul edilebilir risk olarak tanımlanır.

Sekonder ne anlama gelir?

Sekonder sözcüğü tıbbi bir terim olarak kullanıldığında “ikincil”, başka bir hastalığın üzerine ya da bağlı olarak gelişen anlamında kullanılmaktadır.

Sağlık Hukukunda komplikasyon nedir?

Komplikasyon, hekimin tıbbi müdahaleyi gerçekleştirirken herşeyi doğru yapmasına rağmen yine de istenmeyen bir sonucun meydana gelmesi demektir.

Tıpta konsolide etmek ne demek?

Konsolidasyon; distal hava yolları ve alveollerde hava yerini sıvı, ödem, kan, hücreler almasıdır.Konsolidasyon gölge koyuluğu şeklindedir.Parankimde artmış yoğunluk, havayollarında düşük yoğunluk( hava bronkogramı) izlenebilir.

Akciğerde amfizem nedir?

Amfizem, akciğerlerdeki hava keseciklerinin (alveol) gerilip genişlemesiyle tanımlanan bir hastalıktır. Bu genişleme hava, keseciklerini birbirinden ayıran ince duvarların yırtılmasına ve dolayısıyla akciğerlerde esneklik kaybına yol açar.

Komplikasyon veya kabul edilebilir risk nedir?

Kontraksiyon nedir ne demek?

Tıp dilinde kasılma hareketi anlamına gelen kontraksiyon genellikle gebelerde doğum sırasında bebeği doğum kanalına itmek için olan rahimin kasılma hareketine denir.

Malpraktis nedir komplikasyon nedir önlemek için neler bilinmelidir?

Malpraktis; bir meslek mensubunun, mesleğini uyguladığı esnada ortaya çıkan hatalı hareketleri için kullanılır. Tıbbi Malpraktis, ‘Tabibin tedavi esnasında güncel standart uygulamaları yapmama durumu, beceri noksanlığı yahut hastanın tedavisini vermemesiyle gelişen zarar’ biçiminde tanımlanmaktadır.