Q&A

Hvilken funktion har din hjernestamme?

Hvilken funktion har din hjernestamme?

Hjernestammen (Latin: truncus encephali) forbinder stor- og lillehjernen (cerebrum og cerebellum) med rygmarven (Latin: medulla spinalis) og består af: den forlængede rygmarv (medulla oblongata), hjernebroen (pons), midthjernen (mesencephalon).

Hvad reguleres i hjernestammen?

Hjernestammen (medulla oblongata) Hjernestammen begynder i bunden af hjernen og forbinder hjernen med rygmarven. Herfra styres hjerteslag og vejrtrækning.

Hvilken del af hjernen styrer motorikken?

Lillehjernen ligger bagtil under storhjernen. Lillehjernen styrer koordinering af bevægelser og kroppens balanceevne. Hjernens højre side styrer venstre side af kroppen, hvad angår bevægelse (motorik), følesans og syn og omvendt.

Hvad sker der i lillehjernen?

Lillehjernen og hjernestammen Hjernestammen er også vigtig i forbindelse med søvn. Lillehjernen (cerebellum) er placeret lige bag storhjernen lige under nakkelappen. Den er vigtig for, at syns- og høreindtryk koordineres med muskler og bevægelser. Lillehjernen er også vigtig for balancen.

Hvilken funktion har frontallapperne?

Frontallappen. Forreste del af storhjernen (frontallappen, pandelappen) er vigtig for at styre tankevirksomhed, intellektuelle funktioner og følelser. En svulst eller skade her kan give personlighedsændringer, enten i form af svækket dømmekraft, nedsat selvkritik, eller ligegyldighed og svigtende motivation.

Hvilken funktion har hypothalamus?

Hypothalamus er en samling af nerver (et såkaldt ganglion), som ligger i den forreste del af mellemhjernen. Den styrer en række autonome funktioner i kroppen, har indflydelse på vores følelser og regulerer frigivelsen af livsvigtige hormoner.

Hvad er lillehjernen og hvad er dens funktion?

Lillehjernen (cerebellum) er en del af hjernen, og den ligger bagest i hjernekassen lige under storhjernen. En af lillehjernens primære opgaver er at ‘udglatte’ kroppens bevægelser.

Hvad er hjernestammen?

Hjernestammen forbinder storhjernen og lillehjernen med rygmarven. Hjernestammen forbinder hjernen med rygmarven. Igennem hjernestammen løber lange nervebaner, som sender impulser til musklerne i kroppen og sanseindtryk fra kroppen tilbage til hjernen.

Hvor sidder talecentret i hjernen?

Forrest i storhjernen i pandelappen ligger de nerveceller, der har at gøre med vores personlighed, koncentrationsevne, planlægning og problemløsning. Desuden ligger der her en samling af nerveceller, der er involveret i vores evne til at tale, det såkaldte Brocas talecenter.

Hvad er hjernen opbygget af?

Hjernen består af nerveceller, nervecelleudløbere og støtteceller. Disse er arrangeret på en ganske særlig måde, således at de bedst muligt kan udføre deres funktion. Nervecellerne ligger i det, man kalder den grå substans. Den ligger hovedsageligt yderst i hjernen i hjernevindingerne.

Hvad styre pandelappen?

Hjernens kontrolpanel En del af pandelapperne er beskæftiget med at styre vores bevægelser, men særligt de forreste dele af pandelapperne er primært beskæftiget med at styre og regulerer vores adfærd og følelser. Som mennesker har vi overordnet set, en meget udviklet evne til at styre vores behovstilfredsstillelse.

Hvilket hormon udskiller hypothalamus?

Baglappen i hypofysen producerer to hormoner: Antidiuretisk hormon (ADH), som virker på nyrerne. ADH spiller en central rolle ved at regulere koncentrationen og mængden af den urin som udskilles.

Hjernestammen er hjernens forbindelse med rygmarven og resten af kroppen. Skader her bevirker, at signalerne som modtages eller sendes ud af hjernen, bliver forstyrret eller hindret, afhængig af skadens omfang. Hjernestammen styrer også en række livsnødvendige funktioner som hjerte, vejrtrækning og blodtryk.

Hvad er hjerneskader?

Symptomer på denne type hjerneskader kan være: 1 Synsforstyrrelser 2 Abnormaliteter i pupillerne 3 Ændringer i følsomheden (sensiviteten) 4 Svækkelse eller svaghed i muskler 5 Høreproblemer 6 Svimmelhed 7 Talebesvær 8 Synkebesvær 9 Ændringer i stemmeleje 10 Koordineringsproblemer More

Hvilken hjernehalvdel styrer hjernen?

Højre og venstre hjernehalvdel Hjernen består af to hjernehalvdele. Højre hjernehalvdel styrer venstre side af kroppen, mens venstre hjernehalvdel styrer højre side af kroppen. Årsagen til dette er, at nervebanerne fra storhjernen krydser over til modsatte side i thalamus og i hjernestammen (overgangen til rygmarven).

Hvordan opdeles en hjernestamme?

Hjernen kan opdeles i en: 1 Storhjerne (cerebrum). 2 Lillehjerne (cerebellum). 3 Hjernestamme. Hjernestammen går nedadtil over i rygmarven (medulla spinalis) via kraniets store åbning foramen magnum. More