Guidelines

Hoe lang van tevoren een WW uitkering aanvragen?

Hoe lang van tevoren een WW uitkering aanvragen?

Wordt u binnenkort werkloos? Dan kunt u vanaf 1 week voor uw eerste WW-dag een WW-uitkering aanvragen. Pas dan hebben wij de salarisgegevens van uw werkgever ontvangen die we nodig hebben om over uw uitkering te beslissen.

Kan je WW aanvragen met terugwerkende kracht?

Het aanvragen van een WW-uitkering kan op de website van het UWV. De WW-uitkering gaat in op de eerste dag van werkeloosheid of, als u de uitkering ná die datum aanvraagt, per aanvraagdatum. Een WW-uitkering wordt nooit met terugwerkende kracht toegekend.

Hoe lang na aanvraag uitkering?

Als je een uitkering aanvraagt kan het maximaal 8 weken duren voordat je geld krijgt. Dit is de wettelijke termijn waarbinnen wij moeten beslissen. Als wij moeten wachten op (aanvullende) bewijsstukken, kan de aanvraag langer duren (maximaal 16 weken in totaal).

Wat heb ik nodig om een WW aan te vragen?

U kunt uw WW-uitkering online aanvragen. U heeft hier een DigiD voor nodig. Daarnaast heeft u nog een aantal gegevens nodig als u een WW-uitkering aanvraagt….Houd in ieder geval de volgende stukken bij de hand:

  • uw laatste loonstrook;
  • uw laatste arbeidscontract;
  • uw rekeningnummer.

Heb ik recht op een WW-uitkering?

U heeft recht op een WW-uitkering als u: 5 uur of meer van uw arbeidsuren per week verliest en geen recht hebt op loon over die uren; direct beschikbaar bent voor betaald werk; minimaal 26 weken heeft gewerkt in de 36 weken voordat u werkloos werd (wekeneis).

Hoe lang WW als je al eerder WW hebt gehad?

Als u dan voldoet aan alle voorwaarden waarop uw oude uitkering kan herleven, dan heeft u vanaf 1 juli 2020 weer recht op uw oude uitkering voor een periode van 6 maanden.

Hoe schrijf ik me in als werkzoekende bij het UWV?

Hoe schrijf ik me in bij het UWV? Via de website werk.nl kun je je, met behulp van je DigiD-gegevens, inschrijven als werkzoekende. Na de inschrijving kun je direct een uitkering aanvragen, of van de andere dienstverlening van het UWV gebruikmaken.

Kan ik mijn WW-uitkering uitstellen?

Kan ik de betaling van mijn WW-uitkering stopzetten om dit op een later tijdstip te gebruiken? Ja, u kunt de betaling van uw uitkering stopzetten. Uw recht op WW loopt wel door.

Hoe lang duurt voorschot bijstand?

Als het vrijwel zeker is dat u recht hebt op een uitkering, krijgt u ongeveer 4 weken na uw aanvraag automatisch een voorschot. U krijgt dan minimaal 90 procent van het bedrag waar u waarschijnlijk recht op hebt. Zolang de afhandeling van uw aanvraag loopt, krijgt u om de 4 weken een voorschot.

Wat gebeurt er na mijn WW-uitkering?

Een werkloze werknemer die aan het einde van zijn WW-uitkering nog geen nieuwe baan heeft kunnen vinden, moet en kan mogelijk een beroep doen op een bijstandsuitkering of de IOAW. Ook dit jaar zullen een groot aantal werknemers hun baan verliezen en noodgedwongen een beroep moeten doen op de WW.

Wie vraagt WW aan?

Als u door het weer uw werk niet kunt doen, dan meldt uw werkgever dit bij UWV. De aanvraag van de WW-uitkering gaat ook via uw werkgever. Het is belangrijk dat uw werkgever de uitkering op tijd aanvraagt. …