Q&A

Hoe lang mag je levensloop opnemen?

Hoe lang mag je levensloop opnemen?

Als u een levenslooprekening heeft dan mag u, volgens de belastingregels, doorsparen tot en met 2021. Opnemen mag in de periode tot en met 2021 naar eigen behoefte. Opname is tegenwoordig ook toegestaan als u geen verlof opneemt.

Wat is levensloop sparen?

De levensloopregeling is een spaarregeling waarmee werknemers via hun werkgever fiscaal vriendelijk konden sparen. Het spaartegoed kon je gebruiken om een periode van onbetaald verlof te financieren. De levensloopregeling is sinds 1 januari 2012 echter afgeschaft.

Hoe wordt levensloopregeling belast?

Het uitgekeerde levenslooptegoed wordt belast als inkomen. Bij een grote opname kunt u dus in een hoger belastingtarief terecht komen, waardoor u meer belasting moet betalen. Daarnaast kan het gevolgen hebben op de hoogte van enkele toeslagen, zoals de zorgtoeslag of de huurtoeslag.

Wat moet ik doen met mijn levensloop?

Het primaire doel van de levensloopregeling was (en is) verlof opnemen. Je neemt dan een bepaalde periode ‘onbetaald’ verlof. In die periode van verlof blijf je in dienst van je werkgever. De werkgever betaalt wel je bruto salaris, maar financiert dit uit jouw levenslooptegoed.

Hoeveel levensloopverlofkorting?

De levensloopverlofkorting is in 2021 maximaal € 223 (€ 219 in 2020 en € 215 in 2019) per jaar dat u hebt gespaard voor de levensloopregeling in de periode 2006 tot en met 2011.

Hoe werkt de levensloopregeling?

Met de levensloopregeling spaarde u, net als bij de spaarloonregeling, met een deel van uw bruto loon. U kon de opgespaarde bedragen op een later tijdstip gebruiken om een periode van onbetaald verlof te overbruggen of om eerder te kunnen stoppen met werken.

Hoeveel belasting betaal je over een spaarloonregeling?

Als u deelnam aan een spaarloonregeling, mocht u sparen met uw bruto loon. Uw werkgever hield het spaargedeelte in op uw bruto maansalaris, vakantiegeld of winstuitkering. Dit spaarbedrag werd vervolgens op een speciale spaarloonrekening gestort. Over het spaarbedrag hoefde u dus geen belasting of premies te betalen.

Waarom is de levensloopregeling afgeschaft?

Per 1 januari 2012 is het al niet meer mogelijk om als nieuwe deelnemer in een levensloopregeling terecht te komen. De regeling werd in de praktijk vooral gebruikt om een tegoed op te bouwen en met dat tegoed kon de werknemer eerder uittreden. Aangezien dit niet het beoogde doel van de regeling was, is deze afgeschaft.

Hoeveel loonheffingskorting 2020?

Loonheffingskortingen Belastingjaar 2020
Algemene heffingskorting maximaal 2.711 euro was 2.477 euro in 2019
Arbeidskorting (maximaal) maximaal 3.819 euro, was 3.399 euro in 2019
Inkomensafhankelijke combinatiekorting maximum 2.881 euro, was 2.823 euro
Jonggehandicaptenkorting 749 euro, was 737 euro

Wat is een spaarregeling?

Een spaarregeling maakt het mogelijk dat werknemers over een deel van hun salaris een bedrag sparen wat door de ondernemer wordt ingehouden op het salaris. Dit bedrag wordt gestort op een spaarrekening van de medewerker en is voor vier jaar geblokkeerd (behoudens enkele uitzonderingen).

Hoe werkt spaarloon?

Bij de spaarloonregeling mag een werknemer maximaal 613 euro per jaar sparen. Dit is een vast spaarbedrag. Dit bedrag mag maandelijks worden gespaard, maar ook ineens, bijvoorbeeld van het vakantiegeld.