Guidelines

Hoe kan ik mijn zwangerschapsverlof en bevallingsverlof berekenen?

Hoe kan ik mijn zwangerschapsverlof en bevallingsverlof berekenen?

Het begin van uw verlof berekent u door vanaf de dag na uw uitgerekende bevallingsdatum 6 weken terug te tellen. U moet uiterlijk 4 weken voor de dag na uw uitgerekende bevallingsdatum met zwangerschapsverlof. Wat u minder aan 6 weken zwangerschapsverlof opneemt, telt u op bij uw bevallingsverlof.

Welke maand zwangerschapsverlof?

Als u zwanger bent, heeft u recht op samen minimaal 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Het verlof gaat in tussen 6 weken en 4 weken voor de dag na uw uitgerekende datum. U bepaalt binnen deze periode zelf op welke dag u het verlof laat ingaan.

Wat gebeurt er met je zwangerschapsverlof als je eerder bevalt?

Uw zwangerschapsverlof is ingegaan 6 weken voor de uitgerekende datum. Maar u bevalt 1 week eerder dan deze datum. Dan duurt het zwangerschaps- en bevallingsverlof in totaal 16 weken: 5 weken voor en 11 weken na uw bevalling. Uw zwangerschaps- en bevallingsuitkering duurt net zo lang als uw verlof.

Hoe moet je zwangerschapsverlof aanvragen?

U vraagt zwangerschapsverlof en bevallingsverlof aan bij uw werkgever. Dit doet u uiterlijk 3 weken voordat uw verlof ingaat. Dat is ten minste 7 weken voor uw uitgerekende bevallingsdatum. Want uw zwangerschapsverlof begint uiterlijk 4 weken voor deze datum.

Wie heeft recht op zwangerschapsverlof?

In het algemeen hebben werknemers recht op 15 weken zwangerschapsverlof (6 weken voor en 9 weken na de geboorte). Zelfstandig werkende vrouwen hebben een verlofperiode van 8 weken (9 weken bij een meerling). Vrouwelijke ambtenaren hebben eveneens recht op 15 weken zwangerschapsverlof (17+2 weken bij meerlingen).

Hoe lang zwangerschapsverlof in het onderwijs?

Algemeen. Je hebt recht op 15 weken bevallingsverlof. Ben je in verwachting van een meerling, dan heb je recht op 17 weken en kan je nog 2 weken extra postnataal verlof bijvragen. Het prenataal bevallingsverlof start ten vroegste 6 weken voor je vermoedelijke bevallingsdatum.

Is zwangerschapsverlof betaald?

Tijdens uw zwangerschapsverlof en bevallingsverlof heeft u recht op een zwangerschapsuitkering. Uw werkgever vraagt de uitkering aan bij UWV. Meestal ontvangt uw werkgever de uitkering. Hij betaalt dan uw loon gewoon door tijdens uw verlof.

Hoe lang zwangerschapsverlof 2021?

In totaal krijg je minstens 16 weken verlof.

Wat gebeurd er als je eerder bevalt?

Als u eerder bevalt, zal uw zwangerschapsverlof korter duren, maar zal dit gecompenseerd worden door een langer bevallingsverlof. In totaal komt u dan toch uit op 16 weken verlof. Als u te laat bevalt, kan er een situatie ontstaan waardoor uw totale verlof langer duurt dan 16 weken.

Wat als je vroeger bevalt?

Rechten & plichten. Je mag je prenatale rust vanaf 6 weken voor de voorziene bevallingsdatum opnemen. Je bent in elk geval verplicht om 7 dagen vóór de bevallingsdatum te stoppen met werken. Als je vroeger bevalt, gaan de resterende dagen onherroepelijk verloren.