Popular articles

Hoe heette ABN AMRO vroeger?

Hoe heette ABN AMRO vroeger?

Onze bank kent een rijke geschiedenis, die meer dan 300 jaar teruggaat. Sinds de juridische fusie tussen ABN AMRO Bank nv en Fortis Bank (Nederland) nv in 2010 heten we ABN AMRO Bank N.V.

Hoe oud is ABN AMRO?

29 years (September 21, 1991)
ABN AMRO/Age

Waar zit de ABN AMRO?

Het hoofdkantoor van ABN AMRO Bank N.V. is gevestigd aan de Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP te Amsterdam.

Hoe heette ING bank vroeger?

De naam ING ontstond in 1991 door fusie van de NMB Postbank Groep met verzekeraar Nationale Nederlanden: het was de afkorting voor Internationale Nederlanden Groep, maar deze volledige naam wordt niet langer gebruikt, deze is ING Groep geworden.

Waar staat Amro voor?

AMRO Bank ontstond in 1964 uit de fusie van de Amsterdamsche Bank en de Rotterdamsche Bank. Het beeldmerk van de nieuwe bank was samengesteld uit de letters AMRO. Het had de vorm van een wapenschild, maar ook van een hand met opgestoken duim.

Wie neemt ABN Amro over?

Overname Fortis/ABN AMRO Op 3 oktober 2008 heeft de Nederlandse overheid Fortis/ABN AMRO Nederland overgenomen. De overheid nam ook aandelen van Fortis Verzekeringen Nederland en Fortis Corporate Insurance over. Alle bankactiviteiten van Fortis Nederland werden samengebracht onder de naam ABN AMRO.

Hoeveel gebruikers heeft ABN Amro?

Met 8 miljoen particuliere klanten en zo rond de 800,000 zakelijke klanten hebben zij de meeste klanten in Nederland.

Wie zijn de aandeelhouders van ABN Amro?

Alle aandelen in het kapitaal van ABN AMRO Bank N.V. (hierna: “ABN AMRO”) worden gehouden door twee stichtingen, te weten: stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen (NLFI) en Stichting Administratiekantoor Continuïteit ABN AMRO Bank (STAK AAB).

Wie heeft ABN Amro opgericht?

21 september 1991
ABN AMRO/Founded

Why did ABN AMRO refuse to give me a mortgage?

Many are pilots, others work for financial institutions or the Dutch government. One bank client who worked as an asset manager for ABN Amro itself, was refused a mortgage because the bank could not be sure of the source of her income, De Boer told DutchNews.nl.

How does ABN AMRO work with personal advice?

When you get personal advice, you will be charged the advice fee. You will then also receive an advice report. The advice fee is a fixed fee. If you decide to take out a mortgage with us, you will also pay a handling fee. Get a personalised mortgage that suits your individual situation. Exactly as you want it.

What are the benefits of an ABN AMRO annuity?

an ABN AMRO Annuïteiten Woning Hypotheek annuity mortgage with a 30-year term. If you opt for a different type of mortgage, the monthly payment will change; a fixed-rate period of 10 years. If you want a longer or shorter fixed-rate period, the maximum mortgage amount will be lower; an ABN AMRO customer discount of 0.20%.

Which is the last Dutch bank to offer mortgages?

ABN Amro was the last of the big Dutch banks to offer mortgages to Dutch expats but has now cut back drastically on helping Dutch nationals who live outside the EEA to buy a home in the Netherlands.