Contributing

Hoe afspraak maken voor theoretisch rijexamen?

Hoe afspraak maken voor theoretisch rijexamen?

Een afspraak maakt u online via onze website www.sbat.be en dit via de knop “afspraak rijbewijs theorie”. Enkel voor speciale zittingen, examens met tolk en de mondelinge examens C-C1 of D-D1 met vakbekwaamheid moet u tijdig een afspraak maken.

Waar theoretisch rijexamen afleggen Antwerpen?

Nieuwsberichten

  • Rijbewijs.
  • Examencentrum Deurne.

Hoe afspraak maken praktijk examen?

Vanaf 15 maart zal je een afspraak voor een praktijkexamen online kunnen vastleggen via onze website www.sbat.be. Op onze homepage vind je hiervoor een knop “Afspraak Rijbewijs” waarna je de button “Praktijk” kiest.

Wat moet je kennen voor je theoretisch rijexamen?

Het auto theorie examen bestaat uit drie onderdelen: gevaarherkenning, kennis en verkeersinzicht. Gevaarherkenning gaat over het herkennen van gevaar en hoe je in gevaarlijke situaties moet handelen. Het onderdeel kennis bestaat uit 12 vragen, waarvan je er minimaal 10 goed moet hebben.

Waar theoretisch rijexamen afleggen Gent?

Contactgegevens

Wat mee te nemen naar praktijk examen?

Met uw eigen voertuig: geldig identiteitsdocument. getuigschrift van praktijkonderricht afgeleverd door een erkende rijschool. attest van slagen voor het theorie-examen, afgeleverd sinds minder dan 3 jaar (of voorlopig rijbewijs afgeleverd vóór 01/05/2013) geldig verzekeringsbewijs (BA – burgerlijke aansprakelijkheid)

Which is the correct formula for an alkene?

Alkenes are hydrocarbons that contain carbon carbon double bond (C=C). The general formula of alkenes are CnH2n in comparison to alkanes with general formula CnH2n+2.

How to calculate the relative priority of an alkene?

Look at the relative positions of the higher priority groups: same side = Z, hence (Z)-but-2-ene Step 1: Split the alkene Step 2: List the attached atoms looking for the first point of difference. Here we have C and H atoms attached. Step 3: Assign the relative priorities.

How is geometrical isomerism possible in alkenes?

Due to the restricted rotation around the double bond, geometrical isomerism is possible in alkenes. It sparingly dissolved in water and readily dissolved in organic solvent. One of the common synthesis of alkene is by the elimination reaction from alkyl halide, alcohol and similar compound.

What are the conditions for the hydration of alkenes?

Alkenes also undergo addition reactions with steam in which an alcohol is formed. Since water is being added to the molecule it is also called a hydration reaction; The reaction is very important industrially for the production of alcohols and it occurs using the following conditions: Temperature of around 330ºC; Pressure of 60 – 70 atm