Q&A

Wat zijn de vier dimensies van palliatieve zorg?

Wat zijn de vier dimensies van palliatieve zorg?

Zorg verschillende dimensies (IZP)

 • Palliatieve zorg = multidimensionele zorg.
 • Fysieke dimensie.
 • Psychische dimensie.
 • Sociale dimensie.
 • Spirituele dimensie.
 • Wat wordt verstaan onder palliatieve zorg?

  Als u heeft gehoord dat u ongeneeslijk ziek bent, dan kunt u rekenen op zorg en hulp. Dat heet palliatieve zorg: zorg die niet is gericht op genezen, maar op kwaliteit van leven.

  Wat is palliatieve zorg PDF?

  Palliatieve zorg is er op gericht om lijden te verlichten en om het de cliënt zo gemakkelijk mogelijk te maken in zijn laatste levensfase. Cliënten hoeven niet alles meer wat ze gewend zijn. Zorgverleners nemen (grotere) delen van de verzorging over van de cliënt.

  Welke fases zijn er in de palliatieve zorg?

  De vier fasen van palliatieve zorg zijn:

  1. 1 Ziektegerichte palliatie. De ziekte wordt behandeld zonder dat genezing mogelijk is.
  2. 2 Symptoomgerichte palliatie. De focus ligt op het verlichten en onder controle houden van de symptomen.
  3. 3 Palliatie in de stervensfase.
  4. 4 Nazorg.

  Wat is de definitie van een dimensie?

  In het gewone spraakgebruik verstaan we onder de dimensies (van het Latijn: afmeting) van een voorwerp de parameters waarmee zijn vorm en afmetingen worden vastgelegd. Gewoonlijk zijn dat lengte, breedte en hoogte. Onder de dimensie van die ruimte zelf verstaan we het aantal van die parameters.

  Hoe verloopt palliatieve fase?

  In de palliatieve fase kun je palliatieve zorg krijgen. Dat is zorg en ondersteuning op allerlei gebieden van het leven: lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel. Deze zorg heeft als doel om je leven nog zo aangenaam mogelijk te maken. Ook je naasten kunnen hulp of ondersteuning krijgen.

  Wat doet een verpleegkundige bij palliatieve zorg?

  De palliatief verpleegkundige schakelt de juiste zorg in, zoals de zorgverlening door het Hospice Thuis Team van TWB. Ook kan zij u ondersteunen bij het aanvragen van hulpmiddelen om thuis uw laatste levensfase door te brengen. Daarnaast kan zij met u kijken of een opname in een hospice in de regio wenselijk is.

  Hoe lang duurt de palliatieve zorg?

  De palliatieve fase begint op het moment dat duidelijk wordt dat je niet meer beter kunt worden. De palliatieve fase kan kort of lang duren: van dagen tot enkele maanden of jaren.

  Wat kost palliatieve zorg?

  De palliatieve thuiszorgpremie is bedoeld als tegemoetkoming voor de extra kosten die het ‘thuis ziek zijn’ met zich meebrengt (hoog-laagbed, toiletstoel, psychische bijstand,…). De premie kan maximaal twee keer aangevraagd worden, met een tussentijd van één maand. In 2019 bedraagt het forfait 673,11 euro.

  Hoe wordt palliatieve zorg georganiseerd?

  Bij palliatieve zorg is er ook veel aandacht voor de naasten van de patiënt. PTZ kan worden georganiseerd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw) of op basis van de subsidieregeling eerstelijns verblijf (tevens vanuit de Wlz).

  Hoe herken je de palliatieve fase?

  Huisartsen herkennen een behoefte aan palliatieve zorg vaak aan de hand van (een combinatie van) subtiele signalen: een toenemende zorgafhankelijkheid, verlies van interesse in dagelijkse activiteiten of hobby’s of mentale veranderingen.

  Wat is psychische dimensie?

  Psychische klachten komen vaak voor bij patiënten met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid. Regelmatige inventarisatie van de psychische toestand van een patiënt is een belangrijk onderdeel van palliatieve zorg.