Helpful tips

Wat wordt bedoeld met vervolging?

Wat wordt bedoeld met vervolging?

Vervolging = vervolging kan zijn strafvervolging: de toepassing van het strafrecht tot aan bijvoorbeeld veroordeling of vrijspraak. Daarnaast is vervolging de systematische en ingrijpende discriminatoire behandeling van een individu, een KVV = Kennisgeving van verdere vervolging.

Wat kan het OM doen?

Het OM is de enige instantie in Nederland die verdachten voor de strafrechter kan brengen. Het OM zorgt ervoor dat strafbare feiten worden opgespoord en vervolgd. Daarvoor wordt samengewerkt met politie en andere opsporingsdiensten. De officier van justitie leidt het opsporingsonderzoek.

Wat is iemand vervolgen?

vervolgen – Werkwoord 1. (ov) een handeling voortzetten of de draad opnieuw opnemen ♢ “Dit is niet aanvaardbaar”, vervolgde hij nadat het rumoer wat bedaard was. 2. (ov) niet rusten voor iemand bestraft of geweld aangedaan is ♢ In de Tweede Wereldoorlog werden Sinti…

Wat betekent gerechtelijk vervolgen?

Strafvervolging is de toepassing van het strafrecht tot aan bijvoorbeeld een eindvonnis zoals een veroordeling (meestal met opleggen van een straf) of vrijspraak. In het strafrecht kent men twee soorten stelsels van strafvervolging: de legaliteit van de vervolging enerzijds.

Wat doet het Openbaar Ministerie in een rechtszaak?

Het Openbaar Ministerie (OM) is de enige instantie in Nederland die verdachten kan vervolgen. Bij vervolging beoordeelt de rechter of het strafbare feit is begaan, of de verdachte een straf opgelegd moet krijgen en zo ja, welke straf.

Wat is geen taak van het OM?

Het opsporingswerk doet het OM niet zelf, deze taak heeft het OM opgedragen aan de politie. De politie zoekt dus naar sporen, hoort getuigen en slachtoffers en houdt de verdachte aan. De officier van justitie is de vertegenwoordiger van het OM en daarmee ook de gezagsvoerder van het opsporingsonderzoek.

Wat is vervolgen rechtszaak?

Meestal begint een strafzaak bij de politie. De officier van justitie besluit vervolgens wel of niet te vervolgen. Bij vervolging doet de rechter een uitspraak (vonnis). In het strafrecht geldt dat de verdachte onschuldig blijft totdat het tegendeel is bewezen.

Wat betekent rechtszaak?

Van een rechtszaak, rechtsgeding of proces is sprake als twee of meer partijen een geschil met elkaar hebben en dit geschil door de eiser aan een rechtbank wordt voorgelegd (aanhangig gemaakt); de andere partij is de gedaagde of verweerder.