Other

Wat is zeer zwaar letsel?

Wat is zeer zwaar letsel?

Onder ernstig letsel verstaan we vormen van letsel als eenzijdige doofheid, een coma, schedelbasisfractuur, een lange periode van ziekenhuisopname, blijvend functieverlies/invaliditeit en ernstig inwendig letsel. Dit zijn voorbeelden die een flinke negatieve uitwerking kunnen kunnen hebben op jouw leven.

Wat is matig letsel?

Bij matig letsel treedt er geen algeheel herstel op. U heeft te maken met gering functieverlies. U kunt hierbij denken aan letsels als: gescheurde kniebanden, gecompliceerde botbreuken, verlies van tanden en kiezen, een whiplash, amputatie van tenen of vingers en ontsierende littekens.

Wat is ernstig letsel?

Dit kan lichamelijk en/of geestelijk letsel zijn. Wij vinden iets ernstig letsel als u meerdere keren medisch werd behandeld door een specialist, het herstel lange tijd duurt/duurde en/of als herstel niet mogelijk is. Enkele voorbeelden hiervan zijn: een gebroken been of arm waarbij operatie nodig was.

Welke vergoeding na ongeval?

Zoals aangegeven heeft u na een ongeluk zowel recht op schadevergoeding voor uw materiële letselschade, als schadevergoeding voor uw immateriële letselschade. Het ‘smartengeld’ dus. Smartengeld is vergoeding van de schade die u niet rechtstreeks in uw portemonnee raakt.

Wat is uitzonderlijk zwaar letsel?

Zeer zware en ernstige brandwonden, zichtbare misvormingen, volledige dwarslaesie en compleet verlies van communicatie zijn voorbeelden van uitzonderlijk zwaar letsel. Bij uitzonderlijk zwaar letsel wordt 76.000 euro en meer aan smartengeld uitgekeerd, wat onder de hoogste categorie smartengeld bedragen valt.

Wat zijn de letselschade bedragen?

Elke categorie is gekoppeld aan een bepaald bedrag.

  • Gering letsel € 100,- tot € 2000,-
  • Licht letsel € 2.000,- tot € 3.500,-
  • Matig letsel € 3.500,- tot € 9.000,-
  • Ernstig letsel € 9.000,- tot € 21.000,-
  • Zwaar letsel € 21.000,- tot € 43.000,-
  • Zeer zwaar letsel € 43000,- tot € 76000,-

Hoeveel bedraagt letselschade?

Matig letsel maximaal € 9.000,- Ernstig letsel maximaal € 21.000,- Zwaar letsel maximaal € 43.000,- Zeer zwaar letsel maximaal € 76.000,-

Wat is blijvende invaliditeit?

De naam zegt het al: blijvende invaliditeit is lichamelijk of geestelijk letsel dat niet meer geneest. Bij vaststelling van de hoogte van de letselschadevergoeding is de mate van blijvende invaliditeit erg belangrijk.

Wat wordt verstaan onder letselschade?

Letselschade omvat alle schade die een slachtoffer oploopt na een ongeval. Dit kan materiële, maar ook immateriële schade zijn. De letselschadeclaim wordt opgebouwd uit de verschillende schadeposten.

Hoeveel schadevergoeding bij blijvend letsel?

Voorbeelden letselschade bedragen van 9.000 tot 21.000 euro Indien er sprake is van een ernstig letsel dan kunnen de letselschade bedragen tussen 9.000 tot maximaal 21.000 euro liggen. Enkele voorbeelden die vallen onder ernstig letsel: Ernstige verbrijzelingsfractuur. Blijvende visusvermindering.

Hoeveel smartengeld na ongeval?

Aan de hand van de ernst van het letsel kun je smartengeld bedragen claimen tot: Gering letsel vanaf €100,- tot €2.000,- Licht letsel vanaf €2.000,- tot €3.500,- Matig letsel vanaf €3.500,- tot €9.000,-

Hoeveel schadevergoeding na ongeval?

Hoeveel schadevergoeding na ongeval of ongeluk u kunt claimen, is vooral afhankelijk van hoeveel extra kosten u moet maken. Alle kosten die u zonder het ongeval niet had gemaakt, kunt u bij de aansprakelijke partij claimen. Alle mogelijke schade die is veroorzaakt door de schuld van een ander, moet worden vergoed.

Waar Zou u last hebben van letselschade?

Voorbeelden waar u last van zou kunnen hebben zijn: kleine botbreuken, lichte hersenschudding, vleeswonden, kneuzingen, schaafwonden. Voorbeelden in de letselschade categorie meervoudige letsels: aan één kant doof, een ernstige vorm van whiplashletsel,

Wat is een letselschade bedrag?

Letselschade bedragen zijn in te delen in een aantal categorieën. Elke categorie is gekoppeld aan een bepaald bedrag. Gering letsel € 100,- tot € 2000,-. Licht letsel € 2.000,- tot € 3.500,-. Matig letsel € 3.500,- tot € 9.000,-. Ernstig letsel € 9.000,- tot € 21.000,-. Zwaar letsel € 21.000,- tot € 43.000,-.

Welke letselschade Kunt u tegemoet zien?

Als het sprake is van gering letsel kunt u letselschade bedragen tot een maximaal 2.000 euro tegemoet zien. Voorbeelden waar u last van zou kunnen hebben zijn: kleine botbreuken, lichte hersenschudding, vleeswonden, kneuzingen, schaafwonden.

Wat is de maximale schadevergoeding voor letselschade?

Is de tegenpartij volledig aansprakelijk, dan kunt u een maximale schadevergoeding claimen. Alle extra kosten worden dan vergoed. Is de aansprakelijke tegenpartij maar voor een deel aansprakelijk, dan krijgt u ook maar voor dat deel uw extra kosten vergoed. Letselschade bedragen bij immateriële schade.