Popular articles

Wat is slecht zicht?

Wat is slecht zicht?

Dit is terug te vinden in onder andere de Wateralmanak van de ANWB. Rijkswaterstaat en Politie houden als richtlijn aan: er is sprake van slecht zicht bij een zicht van minder dan 1000 m op de hoofdvaarwegen en minder dan 400 m op andere vaarwegen.

Wat zijn bijlage 9 wateren?

Tijdens het vaarbewijs examen wordt regelmatig verwezen naar bijlage 9 en 15. Dat zijn lijsten met vaarwegen, waar u minimaal een bepaalde snelheid moet kunnen varen. Tevens moet u op deze wateren, tijdens slecht zicht aan bepaalde eisen voldoen.

Wat is een Radarpatent?

Als u op radar wilt varen moet u – naast uw vaarbewijs – in het bezit zijn van een radarpatent. Met een radarpatent mag u op alle binnenwateren in Nederland en op de hele Rijn op radar varen.

Welk schip ligt stil Volgens het Binnenvaartpolitiereglement BPR )? *?

In het eerste antwoord staat (ter misleiding) Scheepvaartreglement Waddenzee (SRW). Dit reglement bestaat niet. Een schip dat onder zeil vaart en dat ook de motor gebruikt, is volgens het Binnenvaartpolitiereglement (BPR): een motorsailer.

Wat als je aan een oog wazig ziet?

Wazig zien met één oog komt meestal door een probleem met de bloedvaten. Het gaat dan vaak om een tijdelijke achteruitgang van het zicht. Wazig zien met 1 oog kan komen door een bloedpropje (embolie) dat een bloedvat in het oog afsluit. Een andere bekende oorzaak is een vernauwing van de halsslagader.

Is een radar verplicht?

Op een groot deel van de vaarwegen in Nederland is het verplicht om bij slecht zicht op radar te varen. Hier gelden regels voor. Let op: AIS (zie hieronder) is geen vervanger van radar. De radar moet goedgekeurd zijn.

Welk reglement geldt op de Lek?

Op grond van het Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement is het BPR geldig op de openbare wateren van het Rijk die voor scheepvaart openstaan, met uitzondering van: Boven-Rijn, de Waal, het Pannerdensch Kanaal, de Neder-Rijn, de Lek. Hier geldt het Rijnvaartpolitiereglement.

Wat is een Wateralmanak?

De wateralmanak is een onmisbaar boekwerk Op de waterkaart vindt u waterdieptes en brughoogtes, maar de beschreven maten kunnen nogal afwijken van de realiteit. Ze worden namelijk gegeven vanaf een bepaalde waterstand, ook wel het kanaalpeil genoemd.

Hoe werkt een Scheepsradar?

Een radar werkt dus met behulp van radiogolven ofwel elektromagnetische straling. Een radar zendt deze straling uit en ontvangt deze weer nadat objecten deze reflecteren. De radiogolf heeft namelijk een constante snelheid, namelijk de lichtsnelheid (afgerond 300 000 kilometer per seconde).

Wat doet een radar op een boot?

De radar op je boot zendt een signaal uit dat tegen objecten aanbotst op het water. Met eigen ogen zijn die soms lastig waar te nemen, maar op het radarscherm gemakkelijk te zien. Een radar op je boot is dan noodzakelijk om grip te houden op de actuele situatie.

Wat zijn kleine schepen?

Def.: volgens het BPR een schip met een lengte van minder dan 20 meter, uitgezonderd een sleepboot, duwboot of vissersschip.

Wat is een klein schip volgens RPR?

Kleine motorschepen korter dan 7 meter met een maximale snelheid van 13 km/uur moeten top-, hek- en boordlichten voeren. In het BPR is een rondomschijnend wit licht ook voldoende. In het RPR mogen alle kleine zeilschepen een rondom schijnend wit licht voeren en bij nadering een tweede wit licht tonen.