Guidelines

Wat is het doel van luisteren samenvatten doorvragen?

Wat is het doel van luisteren samenvatten doorvragen?

De methode van luisteren, samenvatten en doorvragen (LSD methode) is een gesprekstechniek waarmee je structuur aanbrengt in je communicatie. Vooral op je werk kan het handig zijn om in te zetten. Met de LSD methode maak je een gesprek over een complex onderwerp duidelijker voor beide partijen.

Wat is het nut van samenvatten?

Door samen te vatten help je jezelf (en je gesprekspartner) om de zaken weer even op een rij te zetten. Zeker bij een ingewikkelde discussie kan dit helpen. Doe het dus ook gerust een aantal keren in een gesprek. Tijdens het samenvatten gun je jezelf even gelegenheid om je volgende stap in het gesprek voor te bereiden.

Wat is belangrijk bij effectief samenvatten?

Het samenvatten, in je eigen woorden, is net zo belangrijk als luisteren. Door het gesprek regelmatig op inhoud, gedrag en gevoel samen te vatten, orden je het verhaal van de ander en controleer je of je het goed begrepen hebt.

Wat mag je doen tijdens het samenvatten?

Samenvatten en reflecteren

  • Bedenk van tevoren wat je met het gesprek wilt bereiken en bedenk bij elk doel de juiste vraag.
  • Begin het stellen van vragen altijd met een korte neutraal geformuleerde open vraag.
  • Houd je mond als de ander aan het praten is.
  • Vraag door op onduidelijkheden.
  • Vat samen wat er is gezegd en.

Waarom is het belangrijk om te luisteren?

Focus je volledig op de ander: herhaal in je hoofd wat de ander zegt. Laat de boodschap van de ander echt binnenkomen. Maak oogcontact, kijk de ander aan (maar ga niet zitten ‘staren’ naar de ander). Zet je belemmerende gedachten opzij, denk niet alvast na over wat jij wilt zeggen.

Wat betekent inhoudelijk luisteren?

Inhoudelijk. Je let op de feitelijkheden in het verhaal en je stelt feitelijke vragen waarop een concreet antwoord komt. Zo’n conversatie kan voor een praktisch doel heel effectief zijn, maar je bouwt op deze manier geen band op met je gesprekspartner.

Waarom is een samenvatting handig?

Prima voor als je last minute hulp nodig hebt, maar heb je meer tijd, schrijf dan je samenvatting zelf. Dan weet je zeker dat je alle informatie behandeld hebt die jij moest leren én je maakt zelf een selectie van wat je lastig vindt. Ook kun je de onderwerpen of begrippen die je al kent weglaten.

Wat is een tussentijdse samenvatting?

Een tussentijdse samenvatting in een gesprek is raadzaam om 1) de lijn vast te houden (niet afdwalen), 2) te controleren of je elkaar begrijpt en 3) uw gesprekspartner gerust te stellen dat u daadwerkelijk goed hebt geluisterd. Te lange samenvatting. Te snel conclusies trekken. Geen ruimte voor correctie geven.

Wat is een Doorvraag?

Doorvragen is een middel om het gesprek op gang te houden en te intensiveren. Doorvragen is nodig als antwoorden niet duidelijk zijn, te vanzelfsprekend lijken, nietszeggend of onvolledig zijn of meer concretisering behoeven, maar ook om meer diepgang in het gesprek te verkrijgen.

Wat houdt samenvatten tijdens het gesprek in en wat zijn de 7 mogelijke doelen ervan?

Het doel van samenvatten is tweeledig: het structureren en ordenen van het gesprek; en. nagaan of je de ander goed begrepen hebt.

Wat is echt luisteren?

Luisteren bestaat uit: belangstelling tonen, iemand de ruimte geven zijn verhaal te doen, laten merken dat je luistert, vragen stellen en feedback geven.

Wat is oprecht luisteren?

Oprecht luisteren betekent luisteren en begrijpen vanuit het perspectief van de spreker. We hebben het over het vermogen om zijn gevoelens, ideeën en gedachten te begrijpen. Bovendien vergt het begrijpen van een andere persoon een zekere mate van empathie. Je moet in staat zijn om jezelf in de ander te verplaatsen.