Guidelines

Wat is gefixeerde rente?

Wat is gefixeerde rente?

Wettelijke rente is een gefixeerde schadevergoeding. Het is vaak van toepassing bij de vordering van een geldsom waarvan de schuldenaar met terugbetaling in gebreke is. Gedurende die tijd kan de schuldeiser niet over het geld beschikken en leidt daardoor schade.

Is wettelijke rente schadevergoeding?

Als je recht hebt op een schadevergoeding dan kun je soms ook wettelijke rente claimen. Wettelijke rente is een wettelijk percentage dat wordt berekend over de schadevergoeding. Hoe langer de schadeafwikkeling duurt hoe hoger het bedrag aan rente.

Wat is een handelstransactie?

Het Hof van Justitie van de Europese Unie definieert ‘handelstransactie’ als een transactie tussen ondernemingen of tussen ondernemingen en overheidsinstanties. De transactie bestaat uit het leveren van goederen of verrichten van diensten tegen vergoeding.

Wat is de wettelijke rente 2021?

Hoogte wettelijke rente en wettelijke handelsrente 2021

Soort Datum Percentage
Wettelijke rente – niet handelstransacties 01-07-2021 2,00 %
Handelstransacties tot stand gekomen na 1 december 2002 01-07-2021 8,00 %

Wat is wettelijke rente 2020?

Nederland. De wettelijke rente is 2% voor niet-handelstransacties en 8% voor handelstransacties (februari 2020).

Hoe werkt wettelijke rente?

Wettelijke rente is verschuldigd wanneer een geldsom niet op tijd wordt betaald. Het is dus niet nodig dat er contractueel wordt afgesproken dat er een bepaald percentage aan rente is verschuldigd indien de geldsom niet op tijd wordt betaald. …

Hoeveel procent is wettelijke rente?

Wettelijke rente is de rente die een schuldeiser volgens de wet kan eisen als u een betalingsachterstand heeft. De wettelijke rente is 2,00 % (voor niet-handelstransacties) of 8,00 % (voor handelstransacties).

Is wettelijke rente verplicht?

Wettelijke rente – Conclusie De schuldenaar moet deze wettelijke rente betalen. Het gaat in beginsel niet om hele grote bedragen, maar indien iemand te laat is met betalen en het gaat om veel geld of een lange termijn, kan de wettelijke rente flink oplopen.

Wat is de wettelijke rente voor een lening?

Wat is wettelijke rente lening? De maximale rente is het rentepercentage dat een bank of kredietverstrekker volgens de wet maximaal in rekening mag brengen. Het maximum rentepercentage, ook wel het kredietvergoedingspercentage genoemd, bestaat uit een wettelijke rente van 2% plus een verhoging van 8%.

Wat is de wettelijke handelsrente?

Hoeveel procent is de wettelijke rente?

Hoe bereken je de wettelijke rente?

Samengesteld is feitelijk rente over rente: bij het berekenen van de rente wordt de rente na een jaar opgeteld bij de hoofdsom. Vanaf dat moment wordt er over het nieuwe bedrag rente berekend, totdat er weer een jaar is verstreken, waarna de rente weer bij de hoofdsom wordt opgeteld.