Other

Waar zie ik mijn jaarcijfers?

Waar zie ik mijn jaarcijfers?

Jaarrekeningen zijn in het originele formaat, zoals deze door de ondernemer zijn gedeponeerd bij het Handelsregister, op te vragen. Je kunt zo’n jaarrekening opvragen als je een origineel overzicht van een onderneming wilt. Je ontvangt dan een kopie van het originele bestand.

Waar vind ik jaarverslagen van bedrijven?

Met AnnReports heb je toegang tot de jaarverslagen van meer dan 500 van de grootste bedrijven ter wereld. Download de verslagen op Android-, Microsoft- en Apple-apparaten. Neem ze overal mee naartoe. En lees ze geoptimaliseerd voor mobiel.

Waar vind ik omzetcijfers?

De omzetcijfers zijn te vinden in een jaarrekening van een bedrijf. De gedeponeerde jaarrekeningen zijn eenvoudig op te vragen. Dit kunt u doen bij de KvK, maar ook bij een kredietinformatiebureau.

Wat zie je op de jaarrekening?

Wat is een jaarrekening: In de jaarrekening lees je over de rijkdom van een bedrijf, en of het bedrijf mooie winsten heeft gerealiseerd (of juist niet…). Een jaarrekening van een groot bedrijf bestaat uit een verslag van de directie, een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting op de cijfers.

Heeft een maatschap jaarcijfers?

Een maatschap moet verplicht een administratie voeren. Elke maat afzonderlijk en de maatschap als geheel moeten een eigen boekhouding bijhouden. De boekhouding is een belangrijk onderdeel van de administratie. Met de gegevens stel je namelijk een jaarrekening op die je een overzicht geeft van de financiële positie.

Waar vind ik jaarverslagen van zorginstellingen?

De verantwoordingsgegevens die zijn aangeleverd via het portaal DigiMV zijn openbaar. Het archief bevat verantwoordingsgegevens van individuele zorgaanbieders (verantwoordingen, maatschappelijke verslagen en jaarrekeningen met onder andere gegevens over topinkomens).

Wat is jaarrekening voor bedrijf?

Een jaarrekening is een overzicht van de financiële situatie van een onderneming van het afgelopen boekjaar. Iedere onderneming maakt zo’n jaarrekening, mede omdat je elk jaar aan de Kamer van Koophandel je jaarrekening moet sturen.

Wat is de Staatsbladmonitor?

Volg de publicaties in het staatsblad van andere bedrijven! Aan de hand van het ondernemingsnummer rapporteren wij je automatisch alle staatsblad-meldingen van de ondernemingen die jij wenst te volgen! …

Waar vind ik de sociale balans?

De sociale balans die deel uitmaakt van het neerleggingsformulier van de jaarrekening en andere overeenkomstig het wetboek van vennootschappen neer te leggen documenten wordt door de Balanscentrale ter beschikking van het publiek gesteld.

Waarom jaarcijfers opvragen?

Jaarrekeningen geven inzicht in de financiële situatie van een onderneming en zijn een belangrijke bron om debiteurenrisico’s in te kunnen schatten.