Guidelines

Waar geloven vrijmetselaars in?

Waar geloven vrijmetselaars in?

De reguliere vrijmetselarij is niet religieus. Daarvoor biedt de vrijmetselarij te veel vrijheid aan leden om zelf meningen en ideeën te vormen met betrekking tot zingeving en spiritualiteit. Wel erkent de vrijmetselarij een zekere hogere macht, die echter voor eenieder een andere betekenis kan en mag hebben.

Waar komt het woord vrijmetselaar vandaan?

Operatieve vrijmetselarij Het Engelse begrip freemason of vrijmetselaar duikt historisch gezien voor de eerste keer op in 1396 in documenten van de kathedraal van Exeter, Engeland. Het is een afkorting van het begrip freestone mason, dat in tegenstelling stond tot het begrip roughstone mason.

Wat gebeurt er in de loge?

Een loge is binnen de vrijmetselarij in het algemeen een materiële plaats van ontmoeting en verpozing tussen of voor personen in tijd en ruimte. Binnen de bijzondere wereld van de vrijmetselarij spreekt men van vrijmetselaarsloge. Maar het begrip Loge kan op meer manieren worden ingevuld.

Hoe kom je bij de vrijmetselarij?

Om een vrijmetselaar te worden moet je aan de volgende voorwaarden voldoen: Je bent een man, als het om de mannenorde gaat; een vrouw als het om de vrouwenorde gaat. Er zijn ook gemengde orden. Je hebt een goede reputatie en je wordt aanbevolen door mensen om je heen..

Hoeveel vrijmetselaars in Nederland?

de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden (G.O.N.) is een orde uitsluitend voor mannen die 163 loges telt in Nederland, de Nederlandse Antillen, Aruba, Suriname, Zimbabwe, Zuid-Afrika en Thailand, met ongeveer 6500 leden.

Hoe herken je een vrijmetselaar?

Je hebt vrouwelijke en gemengde lijnen in de vrijmetselarij, maar bij Het Vrij Geweeten zijn het kerels onder elkaar. Wat in de loge uitgewisseld wordt, blijft altijd binnenskamers. Elkaar de maat nemen is er ook niet bij. Daar hebben de vrijmetselaars een mooi woord voor: comparitie.

Hoe word je lid van de loge?

Sommige loges beschikken over een website (zie Zoom in op het GOB > Loges) die de mogelijkheid biedt contact op te nemen; U kent een of meerdere vrijmetselaars: u neemt contact op met hen en zij kunnen het proces opstarten; Mogelijk spreekt een vrijmetselaar die u kent u aan omdat hij u een geschikt kandidaat vindt.

Wat is Maconniek?

Bijvoeglijk naamwoord, dat ‘vrijmetselaars’ of ‘van vrijmetselaars’ betekent. Het Franse woord voor vrijmetselaar is ‘franc-maçon’. Vrijmetselaren worden wel aangeduid als ‘maçons’.

Wat kost lidmaatschap vrijmetselarij?

De financiële bijdrage ter instandhouding van de loge en de Orde ligt per 01-01-2017 op € 325,00 per jaar en is in het kader van ANBI fiscaal aftrekbaar. In individuele gevallen en in overleg kan er uit een voor dit doel ingericht steunfonds worden bijgesprongen; de minimale bijdrage is in dit geval € 190,00.

Welke bekende Nederlanders zijn vrijmetselaars?

Nederland telt 145 loges met samen circa 5600 leden. Bekende personen zoals koning Willem II, Multatuli, premier Drees en in het buitenland Charlie Chaplin, Winston Churchill en de Amerikaanse president J.F. Kennedy, waren vrijmetselaar.

Hoeveel vrijmetselaars zijn er?

Er zijn in Nederland ongeveer 6000 vrijmetselaars verdeeld over 144 loges.

Hoe geven vrijmetselaars elkaar een hand?

Men biedt hierbij de ander de rechterhand aan en houdt elkaars hand kort vast, waarbij deze ook vaak op en neer geschud wordt. Dit gebruik heeft een oude oorsprong en heeft zich vanaf meerdere plekken over de wereld verbreid.