Contributing

Sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila?

Sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila?

Contoh Pengamalan Sila ke-2 di Lingkungan Masyarakat Menghormati hak-hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing orang sehingga tidak terjadi pelanggaran HAM. 2. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia. Mengembangkan sikap peduli dan tolong menolong terhadap setiap orang.

Contoh pengamalan sila ke-4 apa saja?

Contoh Pengamalan Pancasila Sila Ke-4 di Rumah Lingkungan…

 • Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
 • Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
 • Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.

Apa saja contoh sikap perilaku yang sesuai dengan sila sila Pancasila?

Berikut ini akan dijelaskan dengan rinci contoh sikapnya:

 • Memiliki sikap cinta kepada tanah air.
 • Rela berkorban untuk negara.
 • Melakukan bela negara.
 • Menjunjung persatuan dan kesatuan.
 • Menghargai orang lain.
 • Memajukan pergaulan.
 • Mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.
 • Tidak egois.

Kegiatan apa saja yang mencerminkan sila ke-4 di sekolah?

Contoh Sikap yang Sesuai dengan Pancasila Sila Ke-4 di Sekolah

 • Menghargai pendapat teman yang lain saat mengikuti pelajaran di kelas.
 • Mengikuti diskusi di kelas dengan aktif.
 • Belajar berani menyampaikan pendapat di kelas.
 • Tidak memaksakan kehendak pribadi saat mengikuti diskusi di kelas.

Apa sikap Pancasila ke-2?

Dilansir dari website resmi BPIP, Sila ke-2, berikut pengamalan sila ke-2 dalam kehidupan sehari-hari. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Memiliki sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.

Apa saja contoh perilaku yang mencerminkan pengamalan sila ke-2 Pancasila Tulislah 2 contohnya?

Contoh Sikap yang Sesuai dengan Pancasila Sila Ke-2 di Sekolah

 • Menjaga kerukunan dengan sesama teman dan warga sekolah.
 • Menghargai semua teman sebagai individu yang memiliki hak asasi manusia.
 • Menghormati bapak ibu guru yang mengajar di sekolah.
 • Menghormati karyawan dan semua warga sekolah.

Apa saja contoh pengamalan nilai sila ketiga Pancasila jelaskan?

Contoh Pengamalan Pancasila Sila ke-3 di Lingkungan Keluarga

 • Giat belajar agar membanggakan keluarga.
 • Berperilaku hormat pada anggota keluarga lebih tua dan menghargai yang lebih muda.
 • Ikut membantu berbagai kegiatan dalam keluarga.
 • Mendahulukan kepentingan bersama, dibandingkan kepentingan pribadi.

Bagaimana bentuk pengamalan sila ke 5 dalam kehidupan sehari hari?

7 Contoh Pengamalan Sila ke-5 yang Bisa Dilakukan di Luar Rumah

 1. Sikap gotong royong.
 2. Sikap adil kepada sesama.
 3. Memberi pertolongan kepada orang lain.
 4. Menghargai orang lain.
 5. Ikut kegiatan sosial di luar rumah.
 6. Menghormati orang lain.
 7. Tidak memeras orang lain.

Apa Pancasila ke 1 sampai 5?

Yuk, cari tahu contoh pengamalan sikap dan perilaku yang mencerminkan sila 1 sampai 5 dalam Pancasila.

 • Ketuhanan Yang Maha Esa.
 • Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab.
 • Persatuan Indonesia.
 • Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
 • Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Bergotong royong adalah perbuatan yang sesuai dengan Pancasila sila ke berapa?

Gotong royong sesuai dengan Pancasila ke berapa? Melansir dari laman detikEdu tulisan Novia Aisyah, gotong royong termasuk pengamalan nilai sila ke-5. Sila kelima berbunyi Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sila ke-5 disimbolkan dengan padi dan kapas.

Pengamalan sila ke 5 apa saja?

Dilansir dari BPIP, berikut tujuh contoh pengamalan sila kelima Pancasila yang bisa dilakukan di luar rumah.

 1. Sikap gotong royong.
 2. Sikap adil kepada sesama.
 3. Memberi pertolongan kepada orang lain.
 4. Menghargai orang lain.
 5. Ikut kegiatan sosial di luar rumah.
 6. Menghormati orang lain.
 7. Tidak memeras orang lain.

Bagaimana penerapan sila ke-2 dalam kehidupan sehari-hari?

Contoh-Contoh Sikap yang Menunjukkan Sila Kedua Pancasila dalam Kehidupan Sehari-Hari

 • Saling mencintai sesama manusia.
 • Tidak semena-mena terhadap orang lain.
 • Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban antara sesama manusia.
 • Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
 • Mengembangkan sikap tenggang rasa.