Popular articles

Is gevlekte scheerling giftig?

Is gevlekte scheerling giftig?

Hoewel gevlekte scheerling zeer giftig is, komen vergiftigingen zelden voor omdat planten onsmakelijk zijn en de planten niet heel veel voorkomen in Nederland.

Waar groeit gevlekte scheerling?

De soort is vrij algemeen in Zuid-Limburg, de duinen en het rivierengebied, zeldzaam in de Kempen en in het oosten, elders zeer zeldzaam. De gevlekte scheerling is een waardplant voor de blauwvlekkaartmot.

Hoe herken je gevlekte scheerling?

De gevlekte scheerling herken je vooral aan z’n muizengeur en de purperen vlekjes op de stengel. De waterscheerling is minder algemeen dan het fluitenkruid en groeit voornamelijk naast watertjes.

Hoeveel gevlekte scheerling is dodelijk?

De gevlekte scheerling ( Conium maculatum) bevat coniine (ongeveer 2%). Dit gif is dodelijk in een dosis van 7.5-15 mg per kg lichaamsgewicht, wat qua hoeveelheid voor volwassenen ongeveer te vergelijken is met een theelepel water.

Welk gif Socrates?

In 399 voor Christus werd de bekende filosoof Socrates ter dood veroordeeld met een gifbeker met een extract van de zaden van Gevlekte scheerling. De voortijdige dood van Alexander de Grote wordt door sommigen eveneens aan vergiftiging met Gevlekte scheerling toegeschreven.

Hoe herken je kervel?

De stengel is rechtopstaand, paarsrood met een overgangszone met rode vlekken en punten. Hij heeft vrij lange rechtopstaande haren, die voor een deel afstaan. Daardoor is dolle kervel gemakkelijk te herkennen. Ook de forsere gevlekte scheerling (Conium maculatum) heeft die vlekken, maar mist de beharing.

Hoe herken je een berenklauw?

Hoe herkent u berenklauw De stengel kan 10 cm dik worden en is rood gevlekt. Ze heeft enorme bladeren van één tot anderhalve meter lang. De bladeren zijn grof gezaagd, behaard en diep ingesneden. De plant bloeit in de periode vanaf juli tot diep in de herfst met witte bloemschermen, zo groot als een paraplu.

Hoeveel monnikskap is dodelijk?

In Nederland treedt een intoxicatie met monnikskap vooral op na accidentele ingestie. De plant is zeer giftig en inname van slechts een kleine hoeveelheid kan dodelijk zijn door het ontstaan van bradycardieën, hypotensie, cardiale geleidingsstoornissen en ventriculaire tachyaritmieën.