Other

Hoeveel ex-gedetineerden?

Hoeveel ex-gedetineerden?

In Nederland komen jaarlijks ongeveer 30 duizend mensen vrij na een periode van detentie. De recidive onder deze groep ex-gedetineerden is hoog; bijna de helft komt binnen twee jaar opnieuw in aanraking met justitie (Weijters, Verweij, Tolle- naar, & Hill, 2019).

Wat is re integratie ex-gedetineerden?

Dit zijn activiteiten die gedetineerden helpen bij terugkeer naar de samenleving. Bijvoorbeeld een training over werk en inkomen, huisvesting of schulden. De meeste gemeenten hebben een coördinator die ex-gedetineerden helpt bij het regelen van hun basisvoorwaarden voor re-integratie.

Waar wonen ex-gedetineerden?

De meeste gemeenten hebben een gemeentelijk coördinator nazorg. Die ondersteunt (ex-)gedetineerden bij hun terugkeer naar de samenleving. Bijvoorbeeld bij het vinden van een woning en het verkrijgen van passend werk of een uitkering. De gemeente kan hierbij ook samenwerking zoeken met de reclassering.

Hoeveel geld krijg je in de gevangenis?

Een gevangene verdient minimaal 76 cent en maximaal 1,52 euro per uur. Met een weekloon van een paar tientjes is niet iedereen content. Zo klaagt een deel van hen al jaren dat het te weinig is om de vaste kosten in de gevangenis van te betalen, zoals een tv, koelkast en telefoonkaarten.

Hoeveel ex-gedetineerden zijn er in Nederland?

Jaren

Geslacht Totaal mannen en vrouwen  Migratieachtergrond Totaal 
Totaal gedetineerden Totaal 50 650
18 tot 25 jaar 10 950
25 tot 45 jaar 30 760
45 tot 65 jaar 8 330

Wat is een gedetineerde?

Een gedetineerde is iemand die in hechtenis wordt gehouden in een penitentiaire inrichting. Dit is een verzamelnaam voor verschillende instellingen, zoals het huis van bewaring en gevangenissen.

Wat betekent re integratie?

Het is niet prettig als een werknemer langdurig ziek is. Niet voor de werknemer, maar ook niet voor de werkgever, die daardoor een arbeidskracht mist. Het is daarom goed als er alles aan gedaan wordt om deze getroffen werknemer weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. Dat heet re-integratie.

Wat is een ex gevangene?

voormalig gevangene. iemand die vroeger een gevangene was; voormalig gevangene; ex-gedetineerde. Voorbeelden: De meeste mensen die in de gevangenis zitten willen er graag uit, maar in New York werd een voormalige gevangene opgepakt omdat hij de gevangenis weer in ging.

Waar in detentie?

Een detentieverklaring vraagt u schriftelijk aan bij de afdeling D&R (Detentie en Reïntegratie) van de penitentiaire inrichting. In een detentieverklaring staat de begindatum van detentie en de (voorlopige) einddatum. Alleen de gedetineerde zelf kan een detentieverklaring aanvragen.

Wat gebeurt er na een gevangenisstraf?

Gedetineerden kunnen in een re-integratiecentrum, onder begeleiding, zelfstandig aan de slag met hun eigen re-integratie. Gedetineerden hebben een persoonlijk detentie- en re-integratieplan. Hierin staat informatie over houding en gedrag van de gedetineerde.

Kun je geld verdienen in de gevangenis?

Of gevangenen mogen werken is afhankelijk van hun achtergrond, delict en betrouwbaarheid. Veel gevangenissen hebben een in-house productiebedrijf, waarbinnen de gedetineerden werkzaam zijn. De werkzaamheden variëren van lopendebandwerk tot aan vakarbeid. Ook kunnen gevangenen op deze manier wat geld verdienen.

Kan je geld verdienen in de gevangenis?

Daarnaast biedt arbeid gedetineerden de mogelijkheid om geld te verdienen, werkervaring op te doen en eventueel vakdiploma’s te behalen. De opleidingen worden zo veel mogelijk gegeven in samenwerking met regionale opleidingscentra (ROC’s).