Q&A

Hoe wordt BsGW berekend?

Hoe wordt BsGW berekend?

BsGW voegt de gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelastingen zoveel mogelijk samen op één aanslagbiljet. Het totaal bedrag op het aanslagbiljet is dus de optelsom van die lokale belastingen.

Waarom BsGW betalen?

Allemaal noodzakelijke taken van het waterschap. Dat kost geld. Het waterschap heft waterschapsbelasting bij inwoners, grond- en huiseigenaren om de waterschapstaken te kunnen uitvoeren. De belasting wordt geind door de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW).

Waaruit bestaat BsGW?

BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen is een zelfstandig samenwerkingsverband voor heffing en inning van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen en voor uitvoering van de wet WOZ.

Wat kost BsGW?

Waterschap Limburg – watersysteembeheer

Watersysteemheffing gebouwd 0,0263 % van de WOZ-waarde
Ongebouwd verharde openbare wegen € 276,20 per hectare
Ongebouwd overig € 55,24 per hectare
Natuurterreinen € 3,83 per hectare
Watersysteemheffing ingezetenen € 66,86 per huishouden

Hoe vaak betaal je BsGW?

De afschrijving vindt elke maand plaats rond de 25e. De exacte datums vindt u op uw aanslagbiljet.

Welke maanden betaal je BsGW?

We schrijven de termijnbedragen maandelijks af rond de 25e van de maand. Het is niet voor alle belastingen mogelijk om via automatische incasso te betalen. Ook zijn er belastingen waarvoor afwijkende termijnen gelden bij de automatische incasso.

Waar vind ik mijn BsGW aanslag?

Op de website van de BsGW kunt u uw aanslagbiljet gemeentebelastingen bekijken. Ook het aanslagbiljet van vorige jaren kunt u bekijken, downloaden en printen. U logt in met de DigiD van de persoon die de belastingaanslag ontvangen heeft.

Wat kost hondenbelasting in Heerlen?

Hondenbelasting in de gemeente Heerlen

Gemeente 1 hond 2 honden
Heerlen €85.10 €229.10