Q&A

Hoe lang is mijn opzegtermijn?

Hoe lang is mijn opzegtermijn?

Opzegtermijn bij ontslag door werkgever

Anciënniteit Opzegtermijn
Minder dan 3 maanden 1 week
Tussen 3 maanden en minder dan 4 maanden 3 weken
Tussen 4 maanden en minder dan 5 maanden 4 weken
Tussen 5 maanden en minder dan 6 maanden 5 weken

Kan ik onmiddellijk ontslag nemen?

Je kan als werkgever een arbeidsrelatie onmiddellijk beëindigen zonder opzegtermijn of ontslagvergoeding wanneer er sprake is van een dringende reden. Dit heet ook wel ontslag op staande voet. Een medewerker kan overigens ook zelf ontslag nemen om dringende redenen.

Welke dag ontslag nemen?

Volgens de nieuwe regels worden alle werknemers die hun ontslag indienen vanaf 1 januari 2014 gebonden aan de regel die voordien enkel op arbeiders van toepassing wordt. Kortom: je ontslag gaat steeds in de eerstvolgende maandag die volgt op de dag van (vermoedelijke) ontvangst van het ontslag.

Wat is de opzegtermijn bij ontslag?

De wijze waarop de duur van je opzegtermijn berekend wordt – of je nu zelf ontslag neemt, of ontslagen bent door je werkgever – hangt in eerste instantie af van de aanvangsdatum van je arbeidsovereenkomst. Indien je na 1 januari 2014 bent gestart, gelden de nieuwe opzeggingstermijnen.

Hoe verloopt een ontslag?

Als je een medewerker wil ontslaan, heb je 2 mogelijkheden: Je laat je ontslagen medewerker een opzegtermijn presteren die wettelijk vastgelegd is. Je beëindigt zijn arbeidsovereenkomst onmiddellijk en betaalt hem een ontslagvergoeding (verbrekingsvergoeding) die overeenstemt met de duur van zijn opzegtermijn.

Kun je op staande voet ontslag nemen?

Als u zelf ontslag op staande voet neemt, moet de reden daarvoor zo ernstig zijn, dat het niet redelijk zou zijn om in dienst te blijven. Ontslag op staande voet moet u ‘onverwijld’ nemen. Dit betekent dat, zodra de reden duidelijk is, u meteen ontslag neemt en aangeeft waarom u dat doet.

Kan je zomaar stoppen met werk?

Heb je een nieuwe baan gevonden, dan kun je zelf ontslag nemen. Ook nemen sommige mensen zelf ontslag als ze niet tevreden zijn over hun baan. Je kan dan schriftelijk aan de werkgever laten weten, dat je ontslag neemt. Hierbij moet je wel rekening houden met de wettelijke opzegtermijn.

Hoe kan ik mijn ontslag geven?

Er zijn drie opties om je ontslagbrief in te dienen:

  1. Je overhandigt hem persoonlijk. Je opzegtermijn gaat dan onmiddellijk in.
  2. Je stuurt hem aangetekend per post. Je opzegtermijn start pas drie dagen na ontvangst.
  3. Je stuurt een gerechtsdeurwaarderexploot. Op die manier begint je opzegtermijn ook meteen te lopen.