Helpful tips

Hoe lang inleiding scriptie?

Hoe lang inleiding scriptie?

In tegenstelling tot de samenvatting zijn er vaak geen harde eisen voor de lengte van de inleiding. Je hoeft dus niet alles op één pagina te proppen, zoals in de samenvatting (abstract) van je scriptie. Wel is de inleiding bij uitstek een onderdeel van je scriptie dat beknopt moet zijn.

Hoe leid je een hoofdstuk in?

Ieder hoofdstuk leid je in met de omschrijving en bespreking van de desbetreffende deelvraag. Een hoofdstuk kun je afsluiten met een deelconclusie, het antwoord op de deelvraag. Ook in een spreekbeurt kunnen meerdere deelvragen aan de orde komen.

Wat staat er in de inleiding?

Inleiding. In de inleiding laat je de lezer weten hoe het werkstuk is opgebouwd. Dit doe je door eerst te vertellen wat de probleemstelling is die je hebt onderzocht. Daarna noem je stuk voor stuk de deelvragen van je onderzoek, en vertel je in welk hoofdstuk je welke deelvraag gaat beantwoorden.

Hoe begin je met een inleiding?

De inleiding die je schrijft, begint vaak met een introductie van je onderwerp. Waar gaat het verslag over? Waarom is het verslag belangrijk? Je geeft hierbij aan wat voor probleem zich voordoet, waar mogelijk hoe dat het probleem is ontstaan en wat er over het probleem bekend is.

Hoe schrijf je een inleiding voor je PWS?

Inleiding. In de inleiding beschrijf je het onderwerp van je profielwerkstuk en leg je uit hoe je PWS is opgebouwd. Je vertelt wat je hoofdvraag en je deelvragen zijn en hoe je je onderzoek hebt uitgevoerd. Hier vertel je ook kort waarom je voor bepaalde onderzoeksmethoden hebt gekozen.

Hoe introduceer je een hoofdvraag?

De inleiding start met de context van je onderzoeksvraag. Je geeft de lezer de context die het nodig heeft om je onderzoeksprobleem goed te kunnen begrijpen. Daarnaast introduceer je, als dit van toepassing is, de opdrachtgever. Wat voor organisatie is dit?

Hoe schrijf je een inleiding van een hoofdstuk?

Onderdelen van een inleiding

 1. 1 Introductie van het onderwerp. In de eerste alinea van de inleiding introduceer je het onderwerp waarover de rest van het document gaat.
 2. 2 Aanleiding. Als je het onderwerp geïntroduceerd hebt, geef je aan waarom je dit document hebt geschreven.
 3. 3 Centrale vraag.
 4. 4 Leeswijzer.

Hoe zet je een scriptie op?

Een scriptie heeft in het algemeen vaak de volgende indeling:

 1. Titelpagina/omslag.
 2. Samenvatting.
 3. Voorwoord.
 4. Hoofdstuk 1. Inleiding.
 5. Hoofdstuk 2. Theoretisch kader.
 6. Hoofdstuk 3. Onderzoeksmethoden.
 7. Hoofdstuk 4. Resultaten.
 8. Hoofdstuk 5. Conclusies en discussie.

Wat komt eerst een inleiding of inhoudsopgave?

De inleiding is het eerste hoofdstuk van je scriptie en komt meteen na de inhoudsopgave.

Wat staat er in een leeswijzer?

De leeswijzer in de inleiding van je scriptie verduidelijkt de structuur van je scriptie. Hierin beschrijf je kort welke informatie ieder hoofdstuk bevat, zodat je lezers kunnen vinden wat ze zoeken en weten wat ze kunnen verwachten.

Hoe schrijf je een introductie van een verslag?

De inleiding moet de volgende onderdelen bevatten:

 • korte beschrijving van het onderwerp.
 • motivatie; waarom is dit onderzoek van belang.
 • achtergrondsinformatie (eventueel eerder verricht werk met verwijzingen)
 • kort overzicht van wat er in dit verslag beschreven gaat worden.