Guidelines

Dilate nedir Tipta?

Dilate nedir Tipta?

Tıp alanında dilatasyon, genişleme anlamına gelmektedir. Bir organın normal hacminin artması o organın dilatasyonu demek olur. Kavram tıp dilinde “dilate olmak yahut dilatasyona uğramak” şeklinde de kullanılır.

Sol ventrikül dilate ne demek?

Dilate kardiyomiyopati (DKM), sol ventrikülde (LV) (ya da heriki ventrikülde) dilatasyon ve kontraktilite bozukluğu ile karakterize olan, kardiyak disfonksiyona yol açan miyokardiyal hastalıktır. İdiyopatik, familyal/genetik, viral ve/veya immün, alkolik/toksik ya da kardiyovasküler hastalıklarla birlikte olabilir.

Cardiomyopathy ne demek tıp?

Kardiyomiyopati, kalp yetersizliğine neden olan kalp kası bozukluğudur. Başlıca üç tip kardiyomiyopati vardır: Dilate, Hipertrofik, Restriktif. Dilate kardiyomiyopatide kalp kası zayıflar ve giderek kalp pompa fonksiyonunu yitirir.

Kardiyak dilatasyon ne demek?

Kalp kasını tutan hastalıkların bir kısmı da kalp kasında kasılma kusuruna ve kalpte ciddi büyümeye yol açarlar. Bunlara da “dilate KMP” denir.

Tıp dilinde Distansiyon ne demektir?

Distansiyon tıp dilinde kullanılan bir terimdir. İç organlarda oluşan şişliklere verilen bir isimdir. Hava veya gazla iç organlarda şişme yaşanması, distansiyon olarak adlandırılır. Özellikle karın bölgesinde yaşanması, kişinin bazı belirtileri göstermesine neden olur.

Kontraksiyon ne demek tıp?

Tıp dilinde kasılma hareketi anlamına gelen kontraksiyon genellikle gebelerde doğum sırasında bebeği doğum kanalına itmek için olan rahimin kasılma hareketine denir.

Lateral ventrikül nedir ne demek?

Lateral ventriküller serebrum derininde talamusu “C” harfi şeklinde iki taraflı olarak çevreleyen boşluklardır (36). Her iki lateral ventrikülün beş ayrı bölümü bulunmaktadır; frontal, temporal ve oksipital boynuzlar, gövde ve atrium (Şekil 1).

Ventrikül ne demek?

Ventrikül, tıp alanında kullanılan ve pek çok kişinin merak ettiği bir terimdir. Bu terim, kalp ve beyin gibi değerli organlar arasında bulunan boşlukları ifade ediyor. Doktorlar, bu organlarda boşluk oluşması durumlarında bu boşluk durumlarını ventrikül olarak açıklıyor.

Kalp dilatasyonu neden olur?

Bu hastalığın yaklaşık %20-50’si ailesel geçişli, yani genetik kaynaklıdır. Bu çocukların anne-babaları, kardeşleri, teyzeleri, amcaları veya kuzenlerinde de kalp kası hastalığı görülebilir. Çocuklarda, dilate KMP’nin en sık kazanılmış sebebi ise virüslerin neden olduğu kalp kası itihabı, yani miyokardittir.

Uzamış kardiyomiyopati nedir?

Kalp kasını içeren bazı hastalıklar, kalp kası kasılmasında ve şiddetli kalp büyümesinde de bozukluklara neden olabilir. Bunlara “genişletilmiş CMP” denir. Kardiyomiyopati; başlıca kalp kası ile ilgili hastalıkları tanımlamak için kullanılan, farklı kalp hastalıklarını kapsayan bir grup hastalığı ifade eder.